Jill Bidenová je členkou Humanitárneho centra v Košiciach.

V nedeľu (8. mája) zavítala do metropoly štátov východu manželka prezidenta Spojených amerických Jill Bidenová. V Centre prvého kontaktu v priestoroch kúpaliska Červená hviezda sa zaujímala o vojnových utečencov a dobrovoľníkov a na Základnej škole Tomášikova sa stretla s ukrajinskými školákmi a ich matkami. Informácie o Tom Magistrát mesta Košice.

Bidenová motivovala dobrovoľníkov

Areálom Červenej hviezdy sprevádzali prvú dámu primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka (nezávislý) a splnomocnenec mesta Košice na pomoc vojnovým utečencom Romana Dohoviča. Oboznámili ju nielen s fungovaním humanitárneho centralu, ale hovorili aj o spolupráci s mnohými neziskovými združeniami či o štedrých darcoch.

Prvý ples hrala v prvom polroku Jill Bidenová, ktorá bola empatická a empatická. Stretnutie s ňou ohodnotil ako veľký osobný zážitok. Ešte viac ho však teší, že sa vďaka tejto výnimočnej návšteve Košice opäť zviditeľnia vo svete.

„Verím, že sa o nás bude nasledovať ako o solidárnom a multinárodnom meste, ktoré neváha pomáhať ľuďom v núdzi a pristupuje k utečencom citlivo, s patričným pochopením. Prvá dáma USA svojím uznaním a vďakou dodala našim koordinátorom a dobrovoľníkom silu a všetkých nás motivovala do ďalšej práce na pomoc ľuďom utekajúcim pred útrapami vojny, “ uviedol Polaček.

Nepretržitá prevádzka humanitného centra

Bránami humanitárneho centra prešlo od začiatku vojny viac ako 50-tisíc Ukrajincov. Počas prvých týždňov cez Košice denne tranzitovali tisícky ľudí, v súčasnosti sa denné návštevy Červenej hviezdy počítajú v stovkách. Všetci odídenci tam získajú bezpečný priestor na oddych, občerstvenie, zdravotnú pomoc, právne poradenstvo a ďalšie užitočné služby.

“Vnímam to ako istú formu zadosťučinenia, môžeme sa totiž domnievať, že svoju prácu robíme dobre, keď sa správy o nej dostali do zahraničia,” povedal na margo návštevy prvej dámy USA Roman Dohovič.

V súčasnosti sa na chode humanitárneho centra podieľa 60 ľudí, v 8-hodinových zmenách sa ich strieda približne o 10 až 15. Podľa koordinátorov dobrovoľníkov Adriany Čurajovej ide o zmeny ide ukrajinskej ide v Čurajovej šduchtuch.

„Pani Bidenová si tak záujem vypočula aj ich osudy. Mnohí z nich sa popri štúdiu starajú ešte aj o mladších súrodencov, ktorých rodičia poslali do Košíc, zatiaľ čo zostali doma alebo poskytujú sa o svojich starších príbuzných črí. Prvá dáma USA veľmi ocenila ich obetu a odhodlanie pomáhať svojim krajanom, “ uviedla Čurajová.

Prvá dáma navštívila aj Vyšné Nemecké

Základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice aktuálne navštevuje 409 ukrajinských detí. Najviac sa z nich vzdeláva v ZŠ Tomášikova, kde začiatkom týždňa otvorili dve triedy len pre ukrajinských žiakov, aktuálne ich je 60.

Prvú dámu zaujímalo, ako ukrajinské matky zvládajú situáciu, v ktorej sa ocitli, ako komunikujú so svojimi partnermi a Ukrajine, ktorí ostali ostali svojimi deťmi, či ako so svojimi svojimi.

Bidenová svoj nedeľný program zavŕšila návštevou hraničného priechodu Vyšné Nemecké, následne sa s delegáciou presunula na Ukrajinu. Slovenska skončí v pondelok, kedy by sa mala stretnúť aj s návštevou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Leave a Comment