Nový prezident SZĽH bol predstavený

v 13:00 13:54
|

V sobotu sa bude konať nový kongres Slovinskej obchodnej a priemyselnej komory (SZĽH).

Rovnako ako na predošlom neúspešnom zasadnutí, ktoré sa konalo 18. marca a nebolo uznášaniaschopné, sa o vrcholnú pozíciu uchádza súčasný predseda zväzu Miroslav Šatan a Ju.

Na kongrese sa budú môcť povoliť aj ôsmich členov Výkonného výboru SZĽH a členov komisií. Congress’s bá zároveň schvaľovať aj rozpočet na aktuálnu sezónu, návrh úprav vekových kategórií as tým súvisiaci model mládežníckych a žiackych súťaží.

Predchádzajúci marcový kongres nebol uznášaniaschopný. K hlasovaniu o hlavných bodoch ani neprišlo, lebo sa už pri úvodnej prezentácii delegátov nenašla potrebná dvojtretinová väčšina hlasov od všetkých riadnych členov SZĽH.

V novom termíne rozhodol Výkonný výbor SZĽH 7. apríla, volebné zasadanie sa uskutoční len štyri dni pred začiatkom majstrovstiev sveta vo Fínsku. O post prezidenta zäzu sa uchádzajú opäť dvaja kandidáti. Statan stojí na čele SZĽH od jina 2019, keď vo funkcii nahradil Martina Kohúta.

Od leta 2017 je to možné, ak má generálny manažér veľké množstvo funkcií. “Nemáme žiadnu záruku, ak chcete, že v tom budeme pokračovať. Ale desiaty termín sa stále používa na to, že je to veľmi dôležité. Neochota prezidenta SZĽH vzdať sa mandátu Kongresu.

Rozpočtový kongres sa mal konať už na konci minulého roka. “Pre covidovú situáciu sme museli odložiť novembrový kongres, ktorý mal byť rozpočtový. Bol odložený na január, no keďže nepriaznivá pandemická situácia pokračovala, museli sme ho odsunúť znovu na marec. Zlúčili sme ho s volebným, aby sme ušetrili čas ľudí a financie, aby ho zväz nemusel dvakrát organizovať.

Musím povedať, vzhľadom na obštrukciu, ktorá prebehla, sme kongres iba otvorili a prešli k druhému bodu – k prezentácii. Skupina ľudí si však neprebrala hlasovacie zariadenia. Dali sme sa prestávku, zariadenia sa prebrali, ale keď sme sa postarali, skupina ľudí nepotláčala, potláčala. “Nemali sme tak potrebnú dvojtretinovú jednu, aby bol Kongres SZĽH uznášaniaschopný a efektívne sa zrušil.” uviedol Šatan po neúspešnom kongrese.

Kongres SZĽH je v zmysle bodu 3.2 Stanov SZĽH najvyšším orgánom SZĽH, ktorého riadne zasadnutie zvoláva minimálne za rok Výkonný výbor. Členmi Kongresu s právom hlasovať sú zástupcovia riadnych členov SZĽH.

Každý riadny člen má na Kongrese len jedného delegáta prslušným počtom hlasov, pričom počty hlasov upravuje bod 3.5.2 Stanov SZĽH. Kongres je otvorený, ak nie úplne delegovaný delegát, s dvojtretinovou väčšinou v Kongrese.

Kongres bude voliť prezidenta SZĽH, osem členov Výkonného výboru SZĽH, z toho jedného člena ako zástupcu športovcov, predsedu Disciplinárnej komisie SZĽH, podpredsedu komisie H Disciplína SZĽne Nové štvorročné funkčné obdobie členov orgánov SZĽH zvolených na Kongrese SZĽH začne plynúť Dňom 27. Ιού2νη 27. Ιού2νη.

Leave a Comment