Predsedníctva SZĽH sa ujal Miroslav Šatan

dnes 17:33
|

Miroslav Šatan momentálne kandiduje na prezidenta Slovinska. In the pondelňajších volieb, ktoré sa uskutočnili v rámci Kongresu SZĽH, zdolal jediného protikandidáta Ľudovíta Jurinyiho.

Atan získal vo voľbách 232 hlasov Jurinyi 139. Delegáti na pondelňajšom zasadnutí Kongresu SZĽH odovzdali 80 volebných lístkov, pričom všetky boli platné. Novovytvorený funk zobčne zéfovi zväzu filler od 27. júna 2022.

Kapitán Svetového pohára v Göteborgu bude riadiť SZHH od júna 2019, kedy bude na tento post menovaný Martina Kohita. Od leta 2017, ak máte generálne manažérske zastúpenie. Jurinyi okrem postu riaditeľa HK Poprad zastával funkciu člena Výkonného výboru SZĽH, už pred dosadením prezidenta sa však už len vzdal.

Kongres sa mal konať už v marci, no nebol uznášaniaschopný. K hlasu o hlavných bodoch ani neprišlo, keďže sa nepredstavil dostatočný počet klubov, hoci ich zástupcovia boli prítomní. Pri prezentácii delegátov boli potrebné dve tretiny hlasov všetkých členov SZĽH. Ako d uvod uviedli, nebolo jasné, ktorý delegát bude mať koľko hlasov.

Delegates of clubs with one-sided sžíaží majú rozdielny počet hlasov, a keďže sa kongres uskutočnil v priebehu sezóny, nebolo podľa nich jasné, či sa budú hlasy počítať. O novom termíne kongresu rozhodol Výkonný výbor SZĽH 7. apríla.

Opakovaný kongres sa už teda konal po sezóne, len štyri dni pred začiatkom MS vo Fínsku. Tentoraz bol už znášaniaschopný, z prítomných 81 delegátov s celkovým počtom 372 hlasov sa prihlásilo 79 delegátov s 357 hlasmi. Prítomní zástupcovia klubov si následne schválili kongresový bername a rokovací poriadok. Kancelária prezidenta a členovia SZĽH sú v tomto prípade preškolení v tajnom tajnom hlasovaní s použitím papierových utierok.

Po množstve praktických stretnutí sa prezident SZĽH zo Šatanu dočkal prezentácie. Miroslav Lipovský predniesol sprvu o činnosti Výkonného výboru SZĽH a Jaromír Šmátrala sprvu o činnosti Dozornej rady SZĽH. Po obedňajšej prestávke delegáti schválili úpravu definícií starých kategórií pre prebiehajúci olympijský cyklus.

Zmena príde do praxe na začiatok sezóny 2022/2023. V novom modeli vidíte kategóriu „kadeti“ alebo zoznam „kadetov“. Zmena vychádza z návrhu Komisie mládeže SZĽH, ktorá ju vyše trištvrte roka konzultovala a upravovala s mládežníckymi klubmi aj prostredníctvom seminárov.

Ďalší delegát sa narodí v roku 2022. Ak navštívite web hokejový tím SZĽH, bude vás hostiť ministerstvo školstva a rodinným príslušníkom budete 9.5.

Do roku 2021 budete mať viac ako 1,2 milióna eur. Rozpočet tiež počíta s komerčnými zdrojmi vo vike 1,2 milióna eur za marketingovú prémiu a štartovným vo vike 536-tisíc eur. Po realizácii horúcich prameňov SPZH pre rok 2020 bol zriadený orgán pod záštitou prezidenta SZHH a členov orgánov SZĽH. Novovytvorené funkbčné obdobie lenov organ SZĽH začne plynúť 27. júna 2022.

Leave a Comment